Lelkészi üzenet

Szeretettel köszöntöm a clevelandi Szent Imre Plébánia honlapján.

Mezei András vagyok, a közösség lelkipásztora, aki az idei év nyarán, 2015-ben érkeztem Clevelandbe, hogy a katolikus hitet és magyar identitást fenntartsuk és továbbadjuk az új generációnak.
Isten kegyelméből és a tenni akaró emberek jóvoltából, főpásztorom, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, valamint Dr. Cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök által, Rev. Richard Lennon Clevelandi Egyházmegye püspöke, 2015. július 1-i hatállyal kinevezett, mint plébániai kormányzó a Szent Imre élére, hogy a szórványban élő magyaroknak legyen magyar papjuk.

Lelkipásztori munkám célja, hogy a szétszóródott magyar és magyar származású testvéreimet összegyűjtsem, és mint egy nagycsaládban megélhessük az összetartozást, őrizve római katolikus hitünket, magyar örökségünket, szép magyar énekeinket-hagyományainkat.

Fontosnak tartom, mint annak idején az ó-amerikások, hogy a templom az valóban egy olyan hely legyen, ahol az ember szívből megérezheti, hogy mit jelent számára az édes anyanyelv, mit jelent magyarul imádkozni és énekelni.

Az idei esztendőben templomunk 111 éves. Minden egyházközség életében fontos a lelki egység, számunkra a legfontosabb, hogy itt Clevelandben őrizzük a lelki egységet Krisztusban, ahol lehetőségünk van a szép és gazdag magyar liturgikus hagyományaink őrzésére.

Templomunk csodával határos módon nyitva van, és ami a legcsodálatosabb, hogy magyarok járnak szentmisékre.

E csodára szeretném meghívni a Szent Imre templomba minden magyar testvéremet, ahol együtt adhatunk hálát a Jóistennek, ahol megkeresztelhetem gyermekiket, ahol, házasságot köthetnek, ahol bűnbocsánatban részesíthetem, ahol halottainkat együtt búcsúztathatjuk.

Nagy öröm számomra, hogy itt teljesíthetek lelkipásztori szolgálatot, de örömöm akkor teljes, ha meghozzák az áldozatot, hogy időről-időre együtt lehetünk a templomban.
Közös érdekünk, hogy őseink hitét, magyarságát őrizzük a Jóisten kegyeméből!

 

Ez a bejegyzés olvasható angol nyelven is.

Designed and Maintained by Zsolt Molnar