Archive | Értesítő

New Jerusalem-tapestry

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – 2022, május 22.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztaljanak, Isten, a népek, minden nemzet áldjon téged. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Már csak két hét van pünkösd ünnepéig, így liturgikus olvasmányainkban hallani kezdünk a Szentlélek eljöveteléről. A mai evangéliumban Jézus ígéretéről hallunk, hogy elküldi nekünk a Szentlelket. Jézus egy érdekes szót használ a Szentlélek leírására: parakletos (παράκλητος). Ezt a szót „ügyvédnek”, „közbenjárónak”, „tanítónak”, […]

Bővebben
Christ teaching apostles

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – 2022, május 15.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Mise időpontjának változása ezen a héten: A Clevelandi Egyházmegye ad otthont a Midwest Canon Law Society és az Eastern Regional Conference of Canonists közös kongresszusának. Mivel részt veszek ezen a konferencián, a szerdai misét reggel 7:30-ra kell áttennem. Köszönöm a […]

Bővebben
Good Shepherd Galla Placidia

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – 2022, majus 8.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Mi az ő népe vagyunk, és legelőjének nyája. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Gratulálunk az elsőáldozóinknak: Örülünk, hogy egyházközségünkből három gyermek fog elsőáldozásban részesülni ezen a hétvégén. Több „másod” áldozó is csatlakozik hozzájuk. Különleges nap ez, hiszen a gyerekek először veszik magukhoz a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét. Remélem, életük végéig emlékezni […]

Bővebben
Feed my sheep Taghba 2

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA – 2022, május 1.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Búzaszentelés: A mai szentmise végén imádkozni fogunk, és Isten áldását fogjuk kérni az újonnan elvetett búzára (és egyéb növényekre). Magyarországon máig sok helyen megőrizték ezt a szokást. Idén viszont nagyobb jelentőséggel is bírhat. Mindannyian hallunk a jelenlegi politikai helyzetből adódó esetleges élelmiszerhiányról. Imádkozzunk hát […]

Bővebben
Doubting Thomas 2

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – 2022, április 17.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, amikor felidézzük Isten motivációját a megváltásunk nagy munkájára – végtelen irgalmasságát. Bukott világunk fényében azt mondhatjuk, hogy mindaz, amit Isten értünk tesz, irgalmának kifejezése, de az ő irgalma a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében […]

Bővebben
Resurrection

HÚSVÉTVASÁRNAP: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE – 2022, április 17.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Tudták, hogy a páva a feltámadás és az örök élet szimbóluma? Fr. John Bartunek magyarázza: A pávák gyakran megjelentek a korai keresztény művészetben. Ősi pogány vallásokból hozták be őket, amelyek közül néhány azt vallotta, hogy a páva húsa soha nem […]

Bővebben
HARRY ANDERSON - A entrada triunfal em Jerusalém

VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – 2022, április 10.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium […]

Bővebben
Woman-adultery

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA – 2022, április 3.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Isten hozta közénk, Ted Marszal atya. Marszal atya rangidős káplán a Garfield Hts.-i Szent Mónika plébánián. Novemberben itt volt Szent Imre ünnepén, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ezen a vasárnapon helyettesíthetett engem. Figyelmükbe ajánlom a húsvéti szent háromnap szertartási beosztását […]

Bővebben
James_Tissot-Return_of_the_Prodigal_Son

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – Laetare-vasárnap – 2022, március 27.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Hamvazószerdán hallottunk az imádságra, böjtölésre és alamizsnára való felhívásról. Már említettem a böjtöt és az imát, ezért ma szeretnék néhány szót írni az alamizsnáról. Szóval, mi az a keresztény alamizsna? Először is, ez a vezeklés (bűnbánat) egyik módja. Az alamizsna a szegényeknek való […]

Bővebben
Burning bush Gebhard Fugel

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA – 2022, március 20.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A nagyböjt időszaka hamvazószerdán kezdődött, amikor hallottuk a felszólítást, hogy alamizsnát adjunk, imádkozzunk és böjtöljünk. A múlt héten a böjtről beszéltem, ma pedig az imáról szeretnék megosztani néhány gondolatot. Ezek a gondolatok Fr. Thomas Dubay könyvéből származnak: Igniting a Fire Within. Az […]

Bővebben

Designed and Maintained by Zsolt Molnar