Rózsafüzér

Rozsafuzer

Rózsafüzér
Kereszt: Apostoli hitvallás
Nagy szemek: Miatyánk
Kis szemek: Üdvözlégy
A tizedek végén: Üdvözlégy+Dicsőség+Fatimai fohász- Ó Jézusom

A rózsafüzér titkai

A titkok új, napok szerinti sorrendje a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

 1. Hétfő: örvendetes titkok
 2. Kedd: fájdalmas titkok
 3. Szerda: dicsőséges titkok
 4. Csütörtök: világosság titkai
 5. Péntek: fájdalmas titkok
 6. Szombat: örvendetes titkok
 7. Vasárnap: dicsőséges titkok

A rózsafüzér hagyományosan és természetesen ma is imádkozható saját titkokkal is, aszerint, hogy Jézus melyik tulajdonságán vagy tettén szeretne az imaszövegek mondása közben elmélkedni az imádkozó.

Az örvendetes titkok

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. …akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál,
 2. …akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
 3. …akit te, Szent Szűz, a világra szültél,
 4. …akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál,
 5. …akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál,

A fájdalmas titkok

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. …aki érettünk vérrel verejtékezett,
 2. …akit érettünk megostoroztak,
 3. …akit érettünk tövissel koronáztak,
 4. …aki érettünk a nehéz keresztet hordozta,
 5. …akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges titkok

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:

 1. …aki a halálból feltámadt,
 2. …aki a mennybe felment,
 3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte,
 4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
 5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

A világosság titkai

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki megtisztítson minket,
 2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
 3. aki a Szentségekben megerősítsen.

A tizedekre:

 1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
 2. …aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
 3. …aki meghirdette Isten országát,
 4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
 5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

Befejezés

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A rózsafüzér értelme

A rózsafüzért sok kritika éri nemkatolikus körökből: imamalomnak csúfolják, kárhoztatják mechanikus volta miatt. Akik gyakorlottak a rózsafüzér imádkozásában, azt válaszolják erre: valójában ez egymeditatív imádság, amelyben a lényeg nem a kimondott szavakon van, hanem azokon keresztül a Máriával együtt imádkozó hívő bekapcsolódik Jézus (és így a Szentháromság) titkainak szemlélésébe.

Ez a bejegyzés olvasható angol nyelven is.

Designed and Maintained by Zsolt Molnar