URUNK MENNYBEMENETELE – 2022, május 29.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ujjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Mivel a május hónapja a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve, úgy gondoltam, ma a négy Máriás (értsd: Máriához kapcsolódó) dogmáról írnék. A dogmák az egyház azon tanai, amelyeket a pápa és az Egyház tanítói tekintélye határozott meg. A hű katolikusoknak el kell fogadniuk őket, és nem szabad kifogásolni őket (azaz eltérő véleményben hinni). Íme tehát a dogmák:

(1) Mária, Isten Anyja: Vannak, akik tiltakoznak e cím ellen, mondván, hogy Mária nem idősebb Istennél, hogyan is lehet őt Isten Anyjának nevezni? Nem, Mária nem a Szentháromság Anyja, ő csak a Szentháromság Második Személyének Anyja, mert csak a Szentháromság második személye öltött testet. A megtestesülés pillanatában a Szentháromság Második Személye öltötte magára az emberi testet Jézusban. Így Jézusnak isteni és emberi természete van, de ő csak egy személy – Isteni. Mivel Mária megszülte Jézust, aki Isteni Személy (és az anyák nem az emberi természetet, hanem személyt szülnek), így helyes Isten Anyjának nevezni őt.

(2) Örök szüzesség: Az Egyház tanítja, hogy Mária, Isten Anyja mindig szűz: a szülés előtt, a szülés közben és a szülés után is. E három pillanat megjelölésével megerősíti, hogy Mária soha nem szűnt meg szűznek lenni. Gábriel angyal kinyilatkoztatta Máriának, hogy szüzessége ellenére foganni és szülni fog a Szentlélek erejéből. Szűzi fogantatásával egy új születést indít el Jézus, amelyben a Szentlélekben, a hit által Isten gyermekeivé teszi az embert. Ennek a tanításnak a visszhangja már a második században is megtalálható és a II. Vatikáni Zsinat megerősítette ezt a tanítást (Lumen Gentium 57).

(3) Szeplőtelen fogantatás: Mária életének első pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Isten Fia, Jézus kereszten szerzett kegyelmeiből és érdemeiből időn kívül megőrizte Máriát, egyedülálló kegyelemmel saját fogantatása pillanatában. Ezzel megkezdődött az ember bukásának megfordítása. Mária kísértve volt, mint bármelyikünk, de hősies erényének és Isten iránti engedelmességének köszönhetően minden lépésben képes volt ellenállni a kísértésnek és a bűnnek.

(4) Mária mennybevétele: Szűz Mária „földi életének befejezése után testével és lelkével a mennyei dicsőségbe került.” A Nagyboldogasszony dogmája sokrétűen összefügg Mária azon különleges kiváltságával, hogy teljesen bűntelen volt, a Szeplőtelen Fogantatásával. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, feltámadt a halálból és felment a mennybe, megnyitotta az utat a mennybe. Amikor azonban meghalunk, a testünk meg itt marad a földön. Meg kell várnunk, amíg újra eljön Jézus a világ végén a test feltámadására. Mária földi élete végén, mivel teljesen mentes volt a bűntől, nem látta földi testének bomlását, ahogy az Istenszülőhöz illik. Szeplőtelen fogantatása folytán Isten úgy döntött, hogy anyját a földi zarándoklat befejeztével, testtel és lélekkel felviszi a mennybe, hogy királynőként uralkodjon már most.

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE: A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

AZ IMÁDSÁG ELESETT HŐSÖKÉRT: Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. Add Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz haza-szeretetre. Amen

AZ ONLINE SZENTMISEKÖZVETÍTÉS 11:15 – kor a Szent Imre templomból https://www.facebook.com/saintemeric/ és a https://stemeric.com/hu/ honlapon lesz.

AKIK A HÉTEN ÜNNEPLIK SZÜLETÉS VAGY NÉVNAPJUKAT AZOK SZÁMÁRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRJÜK!

Ez a bejegyzés olvasható angol nyelven is.

Nincs még hozzászólás ehhez a bejegyzéshez! Van véleményed?

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Designed and Maintained by Zsolt Molnar