Pentecost free Pfingstwunder_wolfegg

PÜNKÖSDVASÁRNAP – 2023, május 28.

VÁL. ZSOLTÁR: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Húsvét vasárnapja után a karácsony a második legnagyobb ünnep a keresztény liturgikus naptárban, de a pünkösd vasárnapja nem sokkal marad el mögötte. A húsvét után 50 nappal és tíz nappal Urunk mennybemenetele után bekövetkező pünkösd a Szentlélek leszállását jelzi az […]

Bővebben
Ascension of Jesus

URUNK MENNYBEMENETELE – 2023, május 21.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ujjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Ma ünnepeljük a mennybemenetel ünnepét. Amint az előző hírlevélben kifejtettük, azokban az országokban, ahol a mennybemenetel nem kötelező ünnep, a következő vasárnapra helyezik át. Ez az ünnep arra szólít fel bennünket, hogy ne feledkezzünk meg életünk fő irányáról. Amíg […]

Bővebben
Jesus-Promises-the-Holy-Spirit 2a

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – 2023, május 14.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Minden föld Istent dicsérje! BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Nagyon szépen köszönöm a kedves megemlékezésüket felszentelésem 20. évfordulója alkalmából. Különösen nagyra értékelem imáik és szentmiséik ajándékát. Továbbra is imádkozom Önökért, hadd növekedjünk együtt tovább a hitben, a reményben és a szeretetben. (2) Két és fél hétre elutaztam és csak 26-án jövök vissza. Hétköznapi szentmisék […]

Bővebben
Our Lady of Fatima 2

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – 2023, majus 7.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: (1) Gratulálunk és sok áldást kívánunk Nina Maria Bilek-nek, aki ezen a vasárnapon fog elsőáldozáshoz járulni. Krisztus az Ő Szentséges Teste és Vére által erősítse Ninát és minden gyermeket, akik idén először részesül az Eucharisztiában, életútjukon. Köszönjük azoknak a gyermekeknek is, akik részt […]

Bővebben
Good Shephard_Philippe_de_Champaigne

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – 2023, április 30.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: A mai vasárnap a Jó Pásztor vasárnapja. Ennek az az oka, hogy minden húsvét negyedik vasárnapján olvassuk azt az evangéliumi részt, amelyben Jézus magát Jó Pásztornak nevezi. Ezt az allegóriát a keresztények már nagyon korán használták a katakombákban Krisztus művészi ábrázolásaihoz (amikor […]

Bővebben
Gebhard_Fugel_Jesus_und_der_Gang_nach_Emmaus

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA – 2023, április 23.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az élet útját mutatod, Uram, nékem. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Miután betöltötte hetvenötödik életévét, 2023. február 3-án Ferenc pápa elfogadta Cserháti Ferenc püspök lemondását az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki tisztségéről, ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a március 7–8-án megtartott ülésén, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott koordinátornak Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt nevezte ki. Mohos […]

Bővebben
20230507_112725

MÁRIA KORONÁZÁS, ELSŐ ÁLDOZÁS, BÓNA ATYA 20. ÉVFORDULÓJA MINT PAP – 2023. MÁJ. 7.

Ünnepnap volt 2023. május 7-én, vasárnap a Szent Imre templomban! A plébánia legfiatalabb lányai és fiúi közül néhányan részt vettek a szentmise elején a Boldogságos Szűz Mária szobor bevonulásán és májusi megkoronázásán. Ezen a napon tartották az elsőáldozást is. A szentmise végén az összes jelenlévő hívő gratulált Bóna atya lelkipásztorunknak pappá szentelésének 20. évfordulójához. A […]

Bővebben
may-crowning

MÁRIA KORONÁZÁS – 2023. MÁJUS 7.

A május hónap első vasárnapján fogjuk megtisztelni Mennyei Édesanyánkat. Kérjük azokat a gyerekeket, akik szeretnének részt venni ebben a szertartásban, hogy öltözzenek ünneplőbe, a lányok fehér vagy krémszínű ruhába! Egy rövid találkozó a részletek megbeszélésére, 15 perccel a 2023. május 7-i, vasárnapi szentmise előtt lesz. Szintén ezen a napon ünnepeljük a plébánia tagunk elsőáldozását. Meghívunk más […]

Bővebben
Divine Mercy

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA – 2023, április 16.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. BÓNA ATYA TOLLÁBÓL: Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, amikor felidézzük Isten motivációját a megváltásunk nagy munkájára – végtelen irgalmasságát. Bukott világunk fényében azt mondhatjuk, hogy mindaz, amit Isten értünk tesz, irgalmának kifejezése, de az ő irgalma a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében mutatja […]

Bővebben

Designed and Maintained by Zsolt Molnar